Rondetafelgesprek : Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De vergadering is geweest

16 januari 2019
14:00 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Volgens onderstaand schema:

              Blok 1: Politieorganisatie van 14.00 tot 15.00 uur
  • Dhr. P. de Meij, Hoofd Operatiën - plv. Politiechef, Eenheidsleiding
  • Mw. M. Vonk, Projectmanager Stelselherziening Geweldsaanwending Politie
  • Mw. W. Dorrestijn, Politieacademie
    
    
   Blok 2: Strafrechtpraktijk en wetenschap van 15.00 tot 16.30 uur
  • Dhr. C.H.W.M. Sterk, Raad voor de rechtspraak
  • Dhr. G. van de Kamp, politievakbond ACP
  • Mw. M. van der Steeg, strafrechtadvocaat
  • Mw. G. Klos, Amnesty International
  • Dhr. J. Timmer, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Dhr. J.M. ten Voorde, Universiteit Leiden
 3. 3

  Position paper P. de Meij t.b.v. rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Position paper M. Vonk t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Position paper W. Dorrestijn t.b.v. rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Position paper Raad voor de rechtspraak t.b.v. rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Position paper Politievakbond ACP t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Position paper M. van der Steeg t.b.v. rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Position paper Amnesty International t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Position paper VU - FSW t.b.v. rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Position paper J. ten Voorde rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data