Rondetafelgesprek

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Rondetafelgesprek: "Geweldsaanwending opsporingsambtenaar"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek geweldsaanwending opsporingsambtenaar op 16 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

Te behandelen:

2
Volgens onderstaand schema:

Details

            Blok 1: Politieorganisatie van 14.00 tot 15.00 uur
 • Dhr. P. de Meij, Hoofd Operatiën - plv. Politiechef, Eenheidsleiding
 • Mw. M. Vonk, Projectmanager Stelselherziening Geweldsaanwending Politie
 • Mw. W. Dorrestijn, Politieacademie
   
   
  Blok 2: Strafrechtpraktijk en wetenschap van 15.00 tot 16.30 uur
 • Dhr. C.H.W.M. Sterk, Raad voor de rechtspraak
 • Dhr. G. van de Kamp, politievakbond ACP
 • Mw. M. van der Steeg, strafrechtadvocaat
 • Mw. G. Klos, Amnesty International
 • Dhr. J. Timmer, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dhr. J.M. ten Voorde, Universiteit Leiden
3
Position paper P. de Meij t.b.v. rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

Te behandelen:

4
Position paper M. Vonk t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

Te behandelen:

5
Position paper W. Dorrestijn t.b.v. rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

Te behandelen:

6
Position paper Raad voor de rechtspraak t.b.v. rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

Te behandelen:

7
Position paper Politievakbond ACP t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

Te behandelen:

8
Position paper M. van der Steeg t.b.v. rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

Te behandelen:

9
Position paper Amnesty International t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

Te behandelen:

10
Position paper VU - FSW t.b.v. rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

Te behandelen:

11
Position paper J. ten Voorde rondetafelgesprek Geweldsaanwending opsporingsambtenaar d.d. 16 januari 2019

Te behandelen: