Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

De vergadering is geweest

18 december 2018
14:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
Inbrengdatum uitgesteld naar 18-12-2018
(was: 12-12-2018)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

    Te behandelen:

    Loading data