Debat geweest
21 januari 2019 | 10:00 - 13:00
Bijzondere procedure

Bijzondere procedure van het lid Van Rooijen (50PLUS), gesprek over het standpunt “dat ook voor zachtere pensioenaanspraken de risicovrije rente moet gelden”

Bijzondere procedure: "Bijzondere procedure van het lid Van Rooijen (50PLUS), gesprek over het standpunt “dat ook voor zachtere pensioenaanspraken de risicovrije rente moet gelden”"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie bijzondere procedure van het lid Van Rooijen (50PLUS), gesprek over het standpunt “dat ook voor zachtere pensioenaanspraken de risicovrije rente moet gelden” - 21 januari 2019, 10.00-13.00 uur

Deelnemers


Agendapunten

2
Programma

Details

  • Tuur Elzinga, vice voorzitter FNV
  • Hedda Renooij, secretaris Pensioenbeleid VNO-NCW/MKB-Nederland
  • Jean Frijns, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit (VU) en oud-directeur beleggingen bij het ABP
  • Coen Teulings, hoogleraar economie aan de Universiteit van Cambridge en oud-directeur van het Centraal Planbureau
  • Sweder van Wijnbergen, hoogleraar macro-economie Universiteit van Amsterdam
  • Dick Sluimers, oud-voorzitter en oud-directeur financiën ABP
  • Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn