Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 11 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 11 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

Te behandelen:

19
27
Behandelvoorstel ingelaste Raad WSB op 8 juli 2019
28
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 6 juni 2019)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -

Plenaire debatten
 1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 9. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 23 april 2019)
 10. Debat over het pensioenakkoord (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 4 juni 2019)
 11. Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 4 juni 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 2. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 3. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 4. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 5. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 6. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 7. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 8. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 10. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 11. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

VAO's/VSO's

-
29
Geplande algemeen overleggen, wetgevingsoverleg en notaoverleg

Details

Besluit: Ter informatie.
 • WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van SZW 2018 - 12 juni 2019, 13.00-16.00 uur
 • AO Inburgering en integratie - 13 juni 2019, 16.00-20.00 uur
 • AO Kinderopvang - 20 juni 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving - 20 juni 2019, 14.00-18.00 uur
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 26 juni 2019 - 13.00-17.00 uur
 • AO Veranderopgave inburgering - 27 juni 2019, 15.00-19.00 uur
 • NO Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk over Een eerlijker loon (35142) - 1 juli 2019, 19.00-22.00 uur
 • AO Participatiewet/Breed offensief - 12 september 2019, 14.00-17.00 uur
 • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00
30
Ongeplande algemeen overleggen
31
Spreektijden notaoverleg Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk over Een eerlijker loon (35142) op 1 juli 2019, 19.00-22.00 uur
32
Voorstel procedurevergaderingen 2019 commissie SZW tot aan het kerstreces 2019

Details

Besluit: Data vaststellen
 
Zomerreces 2019, 5 juli t/m 2 september 2019
 
 • dinsdag 10 september 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 1 oktober 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 15 oktober 2019, 16.30-17.30 uur
 
Herfstreces 2019 – 18 oktober t/m 28 oktober 2019
 
 • dinsdag 5 november 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 19 november 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 3 december 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 17 december 2019, 16.30-17.30 uur
 
Kerstreces 2019 – 20 december 2019 t/m 13 januari 2020
 
33
Inventarisatie - Deelname technische briefing ARK-rapport 'Toeslagen terugbetalen' op 13 juni 2019, 14.30-15.30 uur

Details

Besluit: Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman over ARK-rapport "Toeslagen terugbetalen" doorgang laten vinden op 13 juni 2019, 14.30-15.30 uur. 
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Lange (VVD), Omtzigt (CDA), Raemakers (D66) en Jasper van Dijk (SP).
35
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
36
Onderzoeksvoorstel Parlementaire Ondervraging Ongewenste financiering van moskeeën.