Debat geweest
17 januari 2019 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering commsisie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commsisie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 17 januari 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 17 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa d.d. 17 januari 2019.
15
Antwoorden op vragen commissie over de opzet beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie personen (artikel 6.5 van hoofdstuk VII van de Rijksbegroting) (Kamerstuk 30985-28)

Te behandelen:

16
Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Te behandelen:

23
Reactie op verzoek commissie inzake afschrift antwoord aan het College van B&W van de gemeente Huizen met betrekking tot het beleidskader gemeentelijke herindeling en de toentertijd lopende Arhi-procedures in de regio Gooi en Vechtstreek

Te behandelen:

37
Brief van het Presidium over de stand van zaken rond de uitvoering van moties en toezeggingen gedaan bij de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2019 en informatie over een aantal andere onderwerpen

Te behandelen: