Algemeen overleg

Financiële markten

Algemeen overleg: "Financiële markten"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 juni 2019, over financiële markten
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie AO Financiële markten

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

12
Antwoorden op vragen commissie over de vierde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Kamerstuk 31311-214)

Te behandelen:

19
Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht ‘Aegon verhoogt salaris topman Wynaendts opnieuw’

Te behandelen:

Gerelateerde zaken