12
jun
Live debat
Vanaf 14:00
Algemeen overleg

Financiële markten

Algemeen overleg: "Financiële markten"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Financiële markten

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

12
Antwoorden op vragen commissie over de vierde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Kamerstuk 31311-214)

Te behandelen: