E-mailprocedure : E-mailprocedure: Uitstel AO wapenexportbeleid van donderdag a.s.

De vergadering is geweest

20 november 2018
18:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Aan de leden van de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
i.a.a. leden commissie voor Buitenlandse Zaken
 
Omdat de minister van Buitenlandse Zaken niet kan deelnemen aan het AO wapenexportbeleid van donderdagmiddag vanwege zijn deelname aan het debat over Brexit dat tegelijkertijd wordt gepland, stelt uw voorzitter voor om het AO wapenexportbeleid uit te stellen en opnieuw in te plannen, zo mogelijk vóór het Kerstreces. Ik teken hierbij aan dat vanwege de verschillende verantwoordelijkheden in het wapenexportbeleid de aanwezigheid van beide ministers (BuHa-OS en BuZa) bij dit  AO wenselijk wordt geacht.
Graag ontvang ik uw reactie, namens uw fractie, op dit voorstel, via reply all, uiterlijk vandaag vóór 18.00 uur.

Besluit:
Een ruime meerderheid van de Kamer heeft ingestemd met uitstel van het AO wapenexportbeleid van donderdagmiddag. Een nieuwe datum, zo mogelijk voor het Kerstreces, wordt gepland voor dit AO.