Algemeen overleg : Energiebesparing/ Energieprestatie van gebouwen

De vergadering is geweest

21 februari 2019
13:00 - 15:00 uur
Locatie: Klomp├ęzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie ivm toevoeging nieuw agendapunt

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • F.M. van Kooten-Arissen (PvdD)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Selectie projecten Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Selectie aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsbrief energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorgenomen beleid vanaf 1 januari 2020 ten aanzien van allocatie bij de berekening van de energieprestatie van gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over de regeling voor Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data