Algemeen overleg

Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg: "Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2019, over de Informele JBZ-Raad op 7 en 8 februari 2019 te Boekarest (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019 JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken over de uitvoering van de besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad en welke andere acties mogelijk gefinancierd worden met EU-voorstel COM (2018) 719

Te behandelen: