06
feb
Live debat
Vanaf 12:00
Algemeen overleg

Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg: "Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) "Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

2
Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken over de uitvoering van de besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad en welke andere acties mogelijk gefinancierd worden met EU-voorstel COM (2018) 719

Te behandelen: