Wetgevingsoverleg : OCW-begroting, onderdeel Media

De vergadering is geweest

3 december 2018
14:00 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • J.C. Sneller (D66)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • S. Öztürk (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Mediabegroting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de reactie op het Concessiebeleidsplan 2017-2025 van de Regionale Publieke Omroep (RPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden OCW-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag 2017 van het Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie expertisecentrum Mediawijzer.net 2015-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nazending rapport validatie begroting pilot regionale vensterprogrammering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  SPREEKTIJDEN


  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn)


  VVD: 12 minuten
  PVV, CDA en D66: 9 minuten
  GroenLinks, SP: 8 minuten
  PvdA: 7 minuten
  ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50PLUS: 5 minuten
  SGP, DENK en Forum voor Democratie: 4 minuten

  Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, oppositiepartij, rest

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
             
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data