Algemeen overleg

Brexit

Algemeen overleg: "Brexit "Deze vergadering is geweest
Tweede herziene convocatie ivm toevoeging zaken *

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg Brexit
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 januari 2019, over Brexit

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Ojik over per departement inzichtelijk maken welke de gevolgen zijn van een harde Brexit, een stand van zaken van de ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit en een kabinetsappreciatie van de contingency plannen van de Europese Commissie

Te behandelen:

7
8
EU-voorstel: Mededeling inzake voorbereidingen voor terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit Europese Unie 30 maart 2019: uitvoering van het noodplan COM (2018) 890

Te behandelen:

11
Overzicht van de laatste stand van zaken van de ontwikkelingen over de Brexit, inclusief de stand van zaken van de nationale voorbereidingen voor de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (contingency planning en preparedness)

Te behandelen: