Algemeen overleg : Brexit

De vergadering is geweest

23 januari 2019
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Europese Zaken
Tweede herziene convocatie ivm toevoeging zaken *

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister van Buitenlandse Zaken
 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • M. Snel
  staatssecretaris van Financiën
 • M.C.G. Keijzer
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • S. Belhaj (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • K. Verhoeven (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • L.F. Asscher (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • T.H.P. Baudet (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsappreciatie EU Contingency Action Plan en toezeggingen schriftelijke informatievoorziening EU planning

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanvullende informatie risico’s voor de overheidsfinanciën van de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op AIV advies “Coalitievorming na de Brexit: allianties voor een Europese Unie die moderniseert en beschermt”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Ojik over per departement inzichtelijk maken welke de gevolgen zijn van een harde Brexit, een stand van zaken van de ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit en een kabinetsappreciatie van de contingency plannen van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Fatsoenlijke oplossing voor burgers no deal Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijke procedure voor de vaststelling van de besluiten van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  EU-voorstel: Mededeling inzake voorbereidingen voor terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit Europese Unie 30 maart 2019: uitvoering van het noodplan COM (2018) 890

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang in communicatie richting bedrijfsleven over Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gevolgen van een no-deal Brexit, in het bijzonder voor geneesmiddelen, medische technologie en medisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overzicht van de laatste stand van zaken van de ontwikkelingen over de Brexit, inclusief de stand van zaken van de nationale voorbereidingen voor de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (contingency planning en preparedness)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Mededeling over de uitvoering van het EU Contingency Action Plan Brexit

  Te behandelen:

  Loading data