Debat geweest
21 maart 2019 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 21 maart 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Defensie d.d. 21 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2019, over het bericht ‘Militairen op missie in Litouwen klagen over asbest’ (Ad.nl, 13 februari 2019)

Te behandelen:

6
Reactie op verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over het bericht ‘Defensie stuurt militairen onvoorbereid op pad met gevaarlijke stoffen’

Te behandelen:

7
8
12
Overleg met de vaste commissie Defensie Duitsland
13
Bezien of een Duitse delegatie ontvangen kan worden op donderdag 23 mei 2019 (in de ochtend)

Details

Besluit: De leden De Vries en Bosman kunnen deelnemen aan een gesprek op 23 mei in de ochtend. Per mail zal worden geinventariseerd of voldoende andere leden dan aan het gesprek kunnen deelnemen.
14
Werkbezoek, gezamenlijk met Duitse vaste commissie voor Defensie, aan Münster

Details

Nader onderzocht zal worden wanneer het werkbezoek, inclusief het bijwonen van een oefening, kan plaatsvinden.
15
Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor Nationale Militaire Dodenherdenking Grebbeberg d.d. 4 mei 2019
16
Uitnodiging Commando Luchtstrijdkrachten Vliegbasis Leeuwarden van Ministerie van Defensie voor uitreiking herinneringsmedaille Air Task Force Middle East (ATFME-11) en Re-Deployment Element (RDE) d.d. 17 april 2019
17
Informele EU Defensieraad d.d. 28 en 29 augustus

Details

Besluit: Schriftelijk overleg plannen met inbrengdatum 21 augustus 2019 te 12.00 uur en de minister van Defensie verzoeken om uiterlijk 26 augustus 2019 te antwoorden.
18
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 31-03 t/m ma 01-04  Werkbezoek Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging (HPMV) NAVO   
 • 04-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 18-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 25-04-2019 14.00 - 17.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie (spreektijd: 4 minuten)
Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019           
 • 08-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensieraad    
 • 13-05-2019 09.00 - 18.00  Werkbezoek  COID (DOSCO)     
 • 16-05-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 16-05-2019 15.30 - 16.30  Gesprek  Veteranenombudsman    
 • 20-05-2019 18.00 - 20.00  Werkbezoek  Duits korvet    
 • 22-05-2019 10.00 - 11.00  Gesprek Jaarverslag IMG 2018   
 • 22-05-2019 11.15 - 12.15  Gesprek Jaarverslag IGK 2018    
 • 22-05-2019 13.00 - 14.00  Gesprek Top Defensie Vorming    
 • 06-06-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering    
 • 12-06-2019 13.00 - 14.00  Gesprek MIVD  
 • 19-06-2019 14.00 - 17.00  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie    
 • 19-06-2019 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële   
 • 20-06-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 24-06-2019 13.30 - 17.30  Notaoverleg  Veteranen   
 • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek  De Mariniersopleiding (CZSK)     
 • 03-07-2019 11.00 - 13.00  Algemeen overleg  MIVD   
 • 03-07-2019 13.30 - 15.30  Algemeen overleg  IMG/IGK 
 • 04-07-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019          
 • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek  Het Korps Commandotroepen (CLAS)   
 • 16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële
Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019     
 • 06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad 

Ongeplande activiteiten: 
 • Algemeen overleg  IT Defensie 
 • Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties

Plenaire activiteiten:
 • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’ (dertig-ledendebat; Kerstens)
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)
 • Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens)
 • Dertigledendebat over de regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie (Kerstens)
 • VAO Personeel Defensie (Belhaj)