Algemeen overleg : Landbouw, klimaat en voedsel - is tot nader order uitgesteld

De vergadering is verplaatst

27 november 2019
14:00 - 17:00 uur
9e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlage