Debat geweest
6 november 2018 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering d.d. 6 november 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering d.d. 6 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Inventarisatie belangstelling technische briefing over de brandwerendheid van enkele wegtunnels op 22 november van 11.00 tot 12.00 uur

Te behandelen:

3
Inventarisatie belangstelling technische briefing over huidige geluidwetgeving, het functioneren ervan en toekomstige veranderingen op 21 november 2018 van 13.00 tot 14.00 uur

Te behandelen:

4
Inventarisatie belangstelling werkbezoek, voorgesteld door Van Brenk (50PLUS), aan Floodproof Holland en de Waterstraat in Delft op 23 november van 10.00 tot 12.00 uur

Te behandelen:

26
35
Advies vaste commissie voor Financiën over beëindiging status van groot project Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas

Te behandelen:

46
Geplande commissieactiviteiten tot aan het krokusreces

Details

12-11-2018 10.00 - 14.00 Werkbezoek Toepassing grond en baggerspecie in diepe plassen in de praktijk
De leden Van Aalst (PVV), Von Martels (CDA), Kröger (GL) en Laçin (SP) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
15-11-2018 09.30 - 13.00 Rondetafelgesprek Toekomstperspectief verduurzaming luchtvaart
20-11-2018 13.30 - 13.45 Petitie Verkeersproblemen A15
21-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
21-11-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
22-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
26-11-2018 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
28-11-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Aanvullingswet geluid Omgevingswet
28-11-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
29-11-2018 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
04-12-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
Ten behoeve van het groot project ERTMS zal een stafnotitie worden verspreid.
05-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
05-12-2018 11.15 - 16.15 Algemeen overleg Luchtvaart
06-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoorordening
06-12-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
06-12-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
11-12-2018 13.30 - 13.45 Petitie Helmplicht voor de snorfiets
12-12-2018 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
15-01-2019 13.30 - 13.45 Petitie verbetering realisatie zero emissie busvervoer
16-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Internationaal Spoor
17-01-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
23-01-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
06-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 
47
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (re- en dupliek)
 • 34935 Wijziging van de Wet bescherming Antarctica

2. Debatten
 • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
 • Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim en gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018
 • Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
 • Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 september 2018
 • Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
 • Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
 • Dertigledendebat over de norm voor schadelijk fijnstof
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
 • Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018
 • Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018

NB: de leden Van Aalst (PVV), Kröger (GL), Laçin (SP) en Van Brenk (50PLUS) hebben onlangs ieder een dertigledendebat afgevoerd.

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • Niet van toepassing.
49
50
Aankondiging werkwijzebespreking volgende procedurevergadering

Details

Tijdens de volgende procedurevergadering staan de volgende punten op de agenda:
 • De werkwijze ten aanzien van de spreektijden voor AO's.
 • De werkwijze ten aanzien van het doen van verzoeken aan bewindspersonen namens de commissie.