Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 4 juli 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 4 juli 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 19 juni 2019 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
3
Beantwoording vragen commissie inzake de Voorjaarsnota 2019 (Kamerstuk 35210-1)

Details

(Zie agendapunt 20)
6
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 19 juni 2019 over welke opdracht aan de EDP-auditors is gegeven om de systemen van Toeslagen te doorzoeken op stukken over het CAF 11-project en hoe dit proces verlopen is

Te behandelen:

16
Verzoek van de commissie voor Koninkrijksrelaties om advies over verzoek aan Algemene Rekenkamer voor onderzoek naar specifieke uitkeringen van de Nederlandse Rijksoverheid op de BES-eilanden

Te behandelen:

17
Conceptbrief behandeling ontwerpbegrotingen 2020
19
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
21
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

28
Technische briefing/hoorzitting over de doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto's
29
Uitnodiging NBA voor werkbezoek d.d. 13 september 2019
37
Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2018
39
Reactie op verzoek commissie om een update aangaande het tijdpad van het ADR-onderzoek naar het uitnodigingenbeleid bij de erfbelasting en de publicatie daarvan

Te behandelen:

44
Stafnotitie - Voorstel voor een gecombineerd werkbezoek van de commissies Europese Zaken en Financiën aan Parijs (najaar 2019)
45
Voorstel van het lid Bruins (ChristenUnie) over de staat als aandeelhouder van NS

Details

Besluit: De leden Bruins (ChristenUnie), Alkaya (SP), Van der Linde (VVD) en Ronnes (CDA) werken een voorstel uit omtrent de rol van de staat als enige aandeelhouder van de NS.
47
Voorstel werkgroep werkafspraken informatievoorziening financiële sector
48
Actualisatie kennisagenda 2019
50
Voorstel van de leden Slootweg (CDA), Snels (GL) en Bruins (CU) inzake een seminar "Markt en Moraal: hoe richten we de markten van morgen in?"