Debat geweest
23 januari 2019 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 23 januari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 23 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 19 december 2018 wordt vast gesteld
2
Brievenlijst
6
Reactie op de verklaring van het Contactcomité over tekortkomingen in de verantwoording en controle van het bankentoezicht in de eurozone

Te behandelen:

8
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019)

Te behandelen:

14
Beantwoording vragen commissie over de uitgifte van groene obligaties (Kamerstuk 35000-IX-8)

Te behandelen:

19
Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data en Analytics van de Belastingdienst

Te behandelen:

23
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan
25
Stafnotitie prioritair EU-voorstel “Investeringsplan voor Europa: stand van zaken en volgende stappen”
27
Uitstel toezending BNC-fiche over voorstellen om door middel van btw-relevante betaalgegevens de fraude in e-commerce beter te kunnen bestrijden

Te behandelen:

35
Voorstellen van nieuwe EU-adviseur en adjunct-griffier

Details

  • De heer Bokhorst (aangetreden als de EU-adviseur voor de commissie Financiën) en mevrouw Boon (tijdelijk aangesteld als adjunct-griffier) hebben zich geïntroduceerd.