15
nov
Besloten debat
15 november 2018 14:00
Inbreng schriftelijk overleg

Fiches inzake de versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen (COM(2018), nrs 645 en 646)

Inbreng schriftelijk overleg: "Fiches inzake de versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen (COM(2018), nrs 645 en 646)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg Fiches versterking Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht

Agendapunten

2
Fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn

Te behandelen:

Gerelateerde zaken