Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2019

Wetgevingsoverleg: "Pakket Belastingplan 2019"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Pakket Belastingplan 2019 (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Convocatie wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2019

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

3
De -nog te ontvangen- schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg d.d. 5 november 2018