Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2019

Wetgevingsoverleg: "Pakket Belastingplan 2019"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Pakket Belastingplan 2019 (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2019
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 november 2018, over het pakket Belastingplan 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking) Citeertitel: Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking

Te behandelen: