Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 8 november 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 8 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

14
Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2018, over militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen

Te behandelen:

15
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35000-X)

Te behandelen:

24
Beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting omvorming 13e Gemechaniseerde Brigade (Kamerstuk 31516-24)

Te behandelen:

28
Reader - Chroom-6 bij Defensie
31
Stafnotitie - Werkbezoek Brussel 27 en 28 januari 2019
32
Uitnodiging GKN Aerospace voor werkbezoek GKN-Fokker
33
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 12-11-2018 10.30 - 17.00  Wetgevingsoverleg Personeel Defensie 
 • 15-11-2018 10.00 - 11.00  Technische briefing  Oprichting Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) 
 • 15-11-2018 18.00 - 20.30  Algemeen overleg  EU Defensieraad   
 • 22-11-2018 09.30 - 10.00  Procedurevergadering (tijdstip gewijzigd)
 • 06-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
 • 18-12-2018 17.00 - 20.00  Algemeen overleg  Integrale aanpak veiligheid en integriteit (nieuw ingepland) 
 • 20-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019 
 • 27-01 t/m ma 28-01  Werkbezoek  Brussel (nieuw ingepland)
 • 24-01-2019 15.00 - 18.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad 
 • 24-01-2019 19.00 - 21.30  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (nieuw ingepland) 
 • 16-05-2019 15.00 - 18.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad   

Plenaire activiteiten:
 • Week 47 plenaire begrotingsbehandeling Defensie  
 • Chroom-6 (meerderheidsdebat; zowel Karabulut als Krol)
 • Marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Missie Mali (dertig leden-debat; Emiel van Dijk)
 • Toegang journalist Oldebroek (dertig leden-debat; Popken)
34
NAVO Defensie Ministeriële 6 en 7 februari 2019

Details

Agenderen voor AO 24 januari 2019
35
Planning procedurevergaderingen tot aan het zomerreces (steeds van 10.30-11.30 uur)

Details

Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
 • 24 januari
 • 7 februari
 • 21 februari
Krokusreces: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart
 • 7 maart
 • 21 maart
 • 4 april
 • 18 april
Meireces vrijdag 26 april t/m 13 mei
 • 16 mei
 • 6 juni
 • 20 juni
 • 4 juli
Zomerreces: maandag 5 juli t/m 2 september 
36
Verzoek Ministerie van Defensie, namens Middelbare Defensie Vorming (MDV), om een gesprek met vaste commissie voor Defensie op donderdag 14 februari 2019 van 10.30 tot 11.30 uur

Details

Besluit: Gesprek plannen met de MDV op 14 februari van 10.30 tot 11.30 uur. Deelname wordt t.z.t. per mail geinventariseerd.