Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

8 november 2018
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 37

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • L.I. Diks (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 3 en 4 oktober 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  A-brief project ‘Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopters’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Visie helikoptersimulatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanschaf beoogde resterende drie F-35 toestellen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over financiële informatie bij de Stand-van-zakenbrief "aanvulling munitievoorraden fase 2"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verstoring cyberoperatie en veranderende veiligheidsomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzet snelle reactiemachten in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanvulling munitievoorraden fase 2

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzamelbrief versterking voorraden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  A-Brief ‘Behoeftestelling operationele infrastructuur’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwikkelingen in het aanbestedingstraject van het programma Grensverleggende IT (GrIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overlijden van een militair tijdens dienstuitoefening

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2018, over militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35000-X)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over het Materieelprojectenoverzicht 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over de personeelsrapportage midden 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie inzake de inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2018 (Kamerstuk 34919-26)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over de negentiende jaarrapportage project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Watermistinstallatie Oceangoing Patrol Vessels

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Resultaten van de verwervingsvoorbereiding van het project ‘Voertuig 12kN Air Assault (AASLT)’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie inzake de voortgang met betrekking tot de werving en het behoud van personeel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek gezondheidsrisico’s gebruik CARC op POMS-locaties

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting omvorming 13e Gemechaniseerde Brigade (Kamerstuk 31516-24)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over verantwoording afleggen en compensatie voor alle gedupeerden van chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Het militair tuchtrecht nader bezien in verhouding tot het medisch tuchtrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Initiatiefnota van het lid Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport "Financiële processen JSF; Internationaal samenwerken, nationaal controleren"

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Behandelschema Najaarsnota 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitnodiging GKN Aerospace voor werkbezoek GKN-Fokker

 31. 31

  Werkzaamheden van de commissie

  • 12-11-2018 10.30 - 17.00  Wetgevingsoverleg Personeel Defensie 
  • 15-11-2018 10.00 - 11.00  Technische briefing  Oprichting Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) 
  • 15-11-2018 18.00 - 20.30  Algemeen overleg  EU Defensieraad   
  • 22-11-2018 09.30 - 10.00  Procedurevergadering (tijdstip gewijzigd)
  • 06-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  • 18-12-2018 17.00 - 20.00  Algemeen overleg  Integrale aanpak veiligheid en integriteit (nieuw ingepland) 
  • 20-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019 
  • 27-01 t/m ma 28-01  Werkbezoek  Brussel (nieuw ingepland)
  • 24-01-2019 15.00 - 18.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad 
  • 24-01-2019 19.00 - 21.30  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (nieuw ingepland) 
  • 16-05-2019 15.00 - 18.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad   

  Plenaire activiteiten:
  • Week 47 plenaire begrotingsbehandeling Defensie  
  • Chroom-6 (meerderheidsdebat; zowel Karabulut als Krol)
  • Marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Missie Mali (dertig leden-debat; Emiel van Dijk)
  • Toegang journalist Oldebroek (dertig leden-debat; Popken)
 32. 32

  NAVO Defensie Ministeriële 6 en 7 februari 2019

  Agenderen voor AO 24 januari 2019
 33. 33

  Planning procedurevergaderingen tot aan het zomerreces (steeds van 10.30-11.30 uur)

  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
  • 24 januari
  • 7 februari
  • 21 februari
  Krokusreces: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart
  • 7 maart
  • 21 maart
  • 4 april
  • 18 april
  Meireces vrijdag 26 april t/m 13 mei
  • 16 mei
  • 6 juni
  • 20 juni
  • 4 juli
  Zomerreces: maandag 5 juli t/m 2 september 
 34. 34

  Verzoek Ministerie van Defensie, namens Middelbare Defensie Vorming (MDV), om een gesprek met vaste commissie voor Defensie op donderdag 14 februari 2019 van 10.30 tot 11.30 uur

  Besluit: Gesprek plannen met de MDV op 14 februari van 10.30 tot 11.30 uur. Deelname wordt t.z.t. per mail geinventariseerd.
 35. 35

  Voorstel aanmerking bedrijfsvoering defensie als groot project

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  European Intervention Initiative

  Te behandelen:

  Loading data