Debat geweest
20 februari 2019 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV d.d. 20 februari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV d.d. 20 februari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Parliament of Romania voor vergadering over gemeenschappelijk landbouw- en cohesiebeleid d.d. 19-20 maart 2019, Boekarest
9
Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019, over het bericht ‘Omstreden onkruidverdelger kreeg groen licht op basis van witwasteksten van de fabrikanten’

Te behandelen:

10
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2019, over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel

Te behandelen:

12
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat er miljoenen varkens meer gefokt worden dan officieel bekend is en dat er een gat zit tussen de Duitse en Nederlandse cijfers van de import en export van varkens

Te behandelen:

14
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
 • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het lid Bromet - 15 mei 2018)
 • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
 • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
 • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
 • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) 
 • Dertigledendebat over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 januari 2019)
 • Dertigledendebat over het fokken en verhandelen van doorgefokte katten (aangevraagd door het lid Wassenberg op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
17
Kennisthema Programma Aanpak Stikstof
18
Voorstel van de rapporteur EHS inzake afronding grootprojectstatus Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
20
Brief van commissie EZK met verzoek tot samenwerking met voorbereidingsgroep Klimaat inzake nadere invulling rondetafelgesprek Klimaatakkoord –Sectortafel Landbouw

Te behandelen:

23
Stafnotitie - Suggesties buitenlandse werkbezoeken 2019