Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 februari 2019
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • A. Weverling (VVD)
 • E. Ouwehand (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Parliament of Romania voor vergadering over gemeenschappelijk landbouw- en cohesiebeleid d.d. 19-20 maart 2019, Boekarest

 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake de behandeling van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet (Kamerstuk 34985)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Resultaten van de 14e conferentie van partijen van het Biodiversiteitsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nieuwe commissievoorstellen voor noodmaatregelen visserijsector bij no-deal Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering motie van de leden Omtzigt en Geurts over een door de Europese Commissie erkende inspectiepost levende dieren (Kamerstuk 35084-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019, over het bericht ‘Omstreden onkruidverdelger kreeg groen licht op basis van witwasteksten van de fabrikanten’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2019, over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2019, over het bericht dat er miljoenen varkens meer gefokt worden dan officieel bekend is en dat er een gat zit tussen de Duitse en Nederlandse cijfers van de import en export van varkens

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de media-aandacht omtrent toekenning van een projectvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek met apen in het BPRC

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het lid Bromet - 15 mei 2018)
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) 
  • Dertigledendebat over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 januari 2019)
  • Dertigledendebat over het fokken en verhandelen van doorgefokte katten (aangevraagd door het lid Wassenberg op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van de leden Bisschop (SGP) en De Groot (D66) voor de opzet van het rondetafelgesprek over de LNV-visie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief van commissie EZK met verzoek tot samenwerking met voorbereidingsgroep Klimaat inzake nadere invulling rondetafelgesprek Klimaatakkoord –Sectortafel Landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de directeur van de Jagersvereniging over de wolf, gedaan in de uitzending van Nieuwsuur op 22 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Von Martels (CDA) om de minister van LNV een reactie te vragen op het tuinbouwakkoord dat 14 maart 2019 wordt gepresenteerd

  Te behandelen:

  Loading data