Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 februari 2019
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • A. Weverling (VVD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • T.C. de Groot (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording visserijvragen gesteld tijdens AO Brexit op 23 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Realisatie LNV-visie 'Waardevol en verbonden'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verzoek tot tijdelijke vrijstelling van het gewasbeschermingsmiddel Cruiser SB

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzamelbrief natuur januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 december 2018, over afschot van herten in de Oostvaardersplassen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen tijdens het debat dieren in de veehouderij van 24 januari 2019 over o.a. het subsidiëren van promotiecampagnes van de veehouderij en de financiering van het project bigvitaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel bemonsteren en analyseren van landbouwgrond ten behoeve van derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomst tweede benchmark van beeldmerken met een duurzaamheidsclaim op voedingsproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actieplan Voedselveiligheid – Implementatie aanbevelingen van de Commissie-Sorgdrager

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het lid Bromet - 15 mei 2018)
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) 
  • Dertigledendebat over de uitspraak van de Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel en dat het middel moet worden verboden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 januari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 13. 13

  Conclusies besloten gesprek over de informatievoorziening over de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Planning algemeen overleg NVWA

  Middels een e-mailprocedure op 29 januari is het algemeen overleg NVWA uitgesteld tot 7 maart 2019, waarbij de minister van LNV is verzocht de aangekondigde toets van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het herijkte plan voor het ICT-deel van programma NVWA 2020 voorafgaand aan het algemeen overleg toe te sturen. De minister heeft in het besloten gesprek laten weten dat het BIT-advies voorzien van een appreciatie in de loop van maart aan de Kamer wordt gestuurd.
  Besluit: Het algemeen overleg NVWA verplaatsen naar 28 maart 2019 van 10.00 tot 13.00 uur.
 15. 15

  Beantwoording feitelijke vragen over de Derde voortgangsrapportage NVWA 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  De resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar de inspecties in de speelhal Happy Days

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorgenomen Nederlandse standpunten inzake de onderwerpen die mogelijk ter stemming worden voorgelegd aan het eerstvolgende Standing Comittee Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) over regelgeving gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2019 (vragen die betrekking hebben op de Raad van 28 januari 2019 en op de vergadering van het SCoPAFF)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Jaarplanning commissie LNV voor 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om de minister van LNV te vragen om een reactie op de uitspraken van de directeur van de jagersvereniging, gedaan tijdens de uitzending van Nieuwsuur van 22 januari 2019, betreffende een schadevergoeding voor jagers nu de wolf lijkt te zijn teruggekeerd in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Sterfte van zeekoeten in de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data