Debat geweest
6 februari 2019 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 6 februari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 6 februari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
8
Toezeggingen tijdens het debat dieren in de veehouderij van 24 januari 2019 over o.a. het subsidiëren van promotiecampagnes van de veehouderij en de financiering van het project bigvitaliteit

Te behandelen:

12
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
 • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
 • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het lid Bromet - 15 mei 2018)
 • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
 • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
 • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
 • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) 
 • Dertigledendebat over de uitspraak van de Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel en dat het middel moet worden verboden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 januari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
13
Stafnotitie - Vervolg prioritair kennisthema NVWA
15
Planning algemeen overleg NVWA

Details

Middels een e-mailprocedure op 29 januari is het algemeen overleg NVWA uitgesteld tot 7 maart 2019, waarbij de minister van LNV is verzocht de aangekondigde toets van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het herijkte plan voor het ICT-deel van programma NVWA 2020 voorafgaand aan het algemeen overleg toe te sturen. De minister heeft in het besloten gesprek laten weten dat het BIT-advies voorzien van een appreciatie in de loop van maart aan de Kamer wordt gestuurd.
Besluit: Het algemeen overleg NVWA verplaatsen naar 28 maart 2019 van 10.00 tot 13.00 uur.
18
Voorgenomen Nederlandse standpunten inzake de onderwerpen die mogelijk ter stemming worden voorgelegd aan het eerstvolgende Standing Comittee Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) over regelgeving gewasbeschermingsmiddelen

Te behandelen:

21
Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om de minister van LNV te vragen om een reactie op de uitspraken van de directeur van de jagersvereniging, gedaan tijdens de uitzending van Nieuwsuur van 22 januari 2019, betreffende een schadevergoeding voor jagers nu de wolf lijkt te zijn teruggekeerd in Nederland

Te behandelen: