Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie IenW d.d. 13 maart 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie IenW d.d. 13 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek van de organisatie van Duurzame Dinsdag om de Oude Zaal beschikbaar te stellen voor Duurzame Dinsdag 2019 (op 3 september)
3
Uitnodiging van BAM voor een werkbezoek aan de emissieverlagende asfaltcentrale in Bergen op Zoom op maandag 20 mei 2019 van 13.00 tot 17.00 uur
42
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

12-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 - 2023 *
12-03-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg CBR
13-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 26 - 27 maart 2019*
13-03-2019 16.00 - 17.00 Gesprek Plastics (Franse Kamerleden)
21-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2019 13.30 - 13.45 Petitie Behoud van spoorcapaciteit voor de regio
27-03-2019 14.00 - 15.00 Technische briefing PBL-studie 'Circulaire economie in kaart'
28-03-2019 13.00 - 16.00 Technische briefing en rondetafelgesprek HSL-Zuid
03-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
04-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor
04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
11-04-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
15-04-2019 10.00 - 15.15 Werkbezoek Flevoland (Lelystad Airport, maritiem cluster Urk en NLR)
De leden Aukje de Vries (VVD), Lodders (VVD), Van Aalst (PVV), Amhaouch (CDA), Von Martels (CDA), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Dik-Faber (CU), Van Brenk (50PLUS) en Baudet (FvD) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 20 - 21 mei 2019*
14-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019*
28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
04-06-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen
05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019*
20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen” van de Leden Bromet en De Groot

* Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
43
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
7. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
36. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
46. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip *
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
66. Debat over de quickscan luchthaven in zee
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019

* Aan de plenaire Griffie wordt de wens van de commissie kenbaar gemaakt het debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip kort na het rondetafelgesprek over dit onderwerp op 10 april te voeren.

Dertigledendebatten
1. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
22. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
40. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
59. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
60. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
63. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019
68. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
85. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
88. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
95. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

NB: enkele dertigledendebatten aangevraagd door de leden Laçin (SP), Kröger (GL) en Teunissen (PvdD) zijn ingetrokken.

VAO's
VAO Leefomgeving aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO CBR aangevraagd door het lid Laçin (SP)
44
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

3. Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op 25-06-2018, 34979
Op 13-03-2019 als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
4. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Op 06-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018, 35061
Op 13-03-2019 als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
6. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
7. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
Op 07-02-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
 
45
Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een reactie van de staatssecretaris op het bericht dat Engie uitgaat van een sluiting van Tihange 3 in 2045, te ontvangen voor het AO Nucleaire veiligheid

Te behandelen:

46
Verzoek vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat om twee leden vanuit de commissie Infrastructuur en Waterstaat af te vaardigen voor de voorbereidingsgroep voor het rondetafelgesprek Mobiliteitstafel dat op 17 april plaatsheeft van 10.00 tot 14.00 uur.

Te behandelen:

47
Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om een reactie van de minister op het bericht dat de milieubeweging opstapt uit de onderhandelingen voor een klimaatakkoord voor de luchtvaart

Te behandelen:

49
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris een reactie te vragen op het artikel 'Uber-chauffeurs op barricaden tegen Uber', gepubliceerd in de Telegraaf d.d. 12 maart 2019

Te behandelen:

50
Verzoek van het lid Kröger (GL) om een reactie incl. toelichting op het bericht dat de Nederlandse wet op de milieueffectrapportage niet zou voldoen aan de Europese eisen daarvoor alsmede om de stukken van de Europese Commissie waarin haar bezwaren worden uiteengezet

Te behandelen:

52
Programmavoorstel Van Raan (PvdD) voor rondetafelgesprek Vliegveiligheid en vogelaanvaringen d.d. 27 maart 2019 van 15.00 tot 17.00 uur

Te behandelen: