Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

13 maart 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek van de organisatie van Duurzame Dinsdag om de Oude Zaal beschikbaar te stellen voor Duurzame Dinsdag 2019 (op 3 september)

 3. 3

  Uitnodiging van BAM voor een werkbezoek aan de emissieverlagende asfaltcentrale in Bergen op Zoom op maandag 20 mei 2019 van 13.00 tot 17.00 uur

 4. 4

  Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ontwerp-Besluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Angola; ‘s-Gravenhage, 29 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerp Structuurvisie A67

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Derde Rapportage Rijkswegennet 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Planning helmplicht snorfiets

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Het verbeteren van de effectiviteit van terugroepacties voor vervuilende auto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang levering door Kiwa van werkplaatskaarten voor de digitale tachograaf

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Herziening toelatingskader bijzondere bromfietsen en definitieve intrekking toelatingsbesluit Stint

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies ACM over regulering van ov-betaalmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Incidentenonderzoeken rangeerterrein Kijfhoek

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken inzake wetsvoorstel differentiatie parkeertarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden commissievragen over de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording feitelijke vragen commissie d.d. 12 december 2018 over Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Appreciatie van de in opdracht van Schiphol uitgevoerde Technical Challenge op het concept-MER Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vijf studies luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Memorandum of Understanding Teuge

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overgangsperiode afbouw anticiperend handhaven baanlengte Maastricht Aachen Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Bediening sluizen en bruggen Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op motie van de leden Von Martels en Amhaouch over de risico's van cyberaanvallen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Plastic Pact NL

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afval uit kunstgrasvelden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken containers MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan over zeespiegelstijging

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel beantwoording verzoek commissie n.a.v. de beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Informatie over REACH-registratiedossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over raadpleging inzake 'Revising the rules for free allocation in the EU emissions trading system'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 4de kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Eindverslag EU- rapporteur clean mobility

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording commissievragen over voortgang vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek inzake overzicht schaalgrootte problemen met verontreinigde grond

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Preventie milieubelastende stoffen autobanden en rubbergranulaat

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Plan van aanpak controle roetfilters

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken inzake het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

  12-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 - 2023 *
  12-03-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg CBR
  13-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 26 - 27 maart 2019*
  13-03-2019 16.00 - 17.00 Gesprek Plastics (Franse Kamerleden)
  21-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  26-03-2019 13.30 - 13.45 Petitie Behoud van spoorcapaciteit voor de regio
  27-03-2019 14.00 - 15.00 Technische briefing PBL-studie 'Circulaire economie in kaart'
  28-03-2019 13.00 - 16.00 Technische briefing en rondetafelgesprek HSL-Zuid
  03-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  04-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor
  04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
  11-04-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
  15-04-2019 10.00 - 15.15 Werkbezoek Flevoland (Lelystad Airport, maritiem cluster Urk en NLR)
  De leden Aukje de Vries (VVD), Lodders (VVD), Van Aalst (PVV), Amhaouch (CDA), Von Martels (CDA), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Dik-Faber (CU), Van Brenk (50PLUS) en Baudet (FvD) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
  25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 20 - 21 mei 2019*
  14-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
  22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019*
  28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
  29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
  04-06-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen
  05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
  06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
  19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019*
  20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
  20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
  26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
  27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
  01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen” van de Leden Bromet en De Groot

  * Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 43. 43

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  7. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
  36. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  46. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip *
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  66. Debat over de quickscan luchthaven in zee
  Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019

  * Aan de plenaire Griffie wordt de wens van de commissie kenbaar gemaakt het debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip kort na het rondetafelgesprek over dit onderwerp op 10 april te voeren.

  Dertigledendebatten
  1. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
  22. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
  40. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
  59. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  60. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  63. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019
  68. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  85. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
  88. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  95. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

  NB: enkele dertigledendebatten aangevraagd door de leden Laçin (SP), Kröger (GL) en Teunissen (PvdD) zijn ingetrokken.

  VAO's
  VAO Leefomgeving aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO CBR aangevraagd door het lid Laçin (SP)
 44. 44

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

  3. Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op 25-06-2018, 34979
  Op 13-03-2019 als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
  Op 06-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  5. Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018, 35061
  Op 13-03-2019 als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling.
  6. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
  Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  7. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
  Op 07-02-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
   
 45. 45

  Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een reactie van de staatssecretaris op het bericht dat Engie uitgaat van een sluiting van Tihange 3 in 2045, te ontvangen voor het AO Nucleaire veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat om twee leden vanuit de commissie Infrastructuur en Waterstaat af te vaardigen voor de voorbereidingsgroep voor het rondetafelgesprek Mobiliteitstafel dat op 17 april plaatsheeft van 10.00 tot 14.00 uur.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om een reactie van de minister op het bericht dat de milieubeweging opstapt uit de onderhandelingen voor een klimaatakkoord voor de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om alle onderzoeken van de NS inzake grondverkoop sinds 1995 te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris een reactie te vragen op het artikel 'Uber-chauffeurs op barricaden tegen Uber', gepubliceerd in de Telegraaf d.d. 12 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van het lid Kröger (GL) om een reactie incl. toelichting op het bericht dat de Nederlandse wet op de milieueffectrapportage niet zou voldoen aan de Europese eisen daarvoor alsmede om de stukken van de Europese Commissie waarin haar bezwaren worden uiteengezet

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Programmavoorstel van het lid Kröger (GL) voor rondetafelgesprek over de afhandeling van de containerramp MSC Zoe (zie stafnotitie) op woensdag 10 april 13.00 - 16.00

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Programmavoorstel Van Raan (PvdD) voor rondetafelgesprek Vliegveiligheid en vogelaanvaringen d.d. 27 maart 2019 van 15.00 tot 17.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data