Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 20 februari 2019
Bijlage
Download Bijlage bij de besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 februari 2019 IenW - Kennisagenda 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 20 februari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
31
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

20-02-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2019 *
21-02-2019 10.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Doorlooptijden Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
06-03-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vrachtwagenheffing
07-03-2019 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
11-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 26 - 27 maart 2019 *
13-03-2019 16.00 - 17.00 Gesprek Plastics (Franse Kamerleden)
21-03-2019 10.00 - 12.00 Technische briefing HSL-Zuid
21-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2019 13.30 - 13.45 Petitie Behoud van spoorcapaciteit voor de regio
27-03-2019 14.00 - 15.00 Technische briefing PBL-studie 'Circulaire economie in kaart'
28-03-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
03-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
11-04-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 20 - 21 mei 2019
16-05-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019 *
28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019
20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water *
20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS *
26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat *

* Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
32
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
17. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
54. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
65. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
89. Debat over de quickscan luchthaven in zee
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
Debat over de gevaren van blootstelling aan chroom-6
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 19 februari 2019

Dertigledendebatten
3. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
37. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
38. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
59. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
62. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
63. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
65. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
95. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
96. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
100. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019
107. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
124. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
127. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019

NB: de leden Van Raan (PvdD) en Laçin (SP) hebben dertigledendebatten afgevoerd.

VAO's
VAO Milieuraad met als eerste spreker het lid Kröger (GL)
33
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

3. Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op 25-06-2018, 34979
Op 28-9-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
4. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Op 06-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands, ingediend op 29-10-2018, 35060
Op 06-02-2018 heeft de Kamer de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen NB: wordt aangemerkt als hamerstuk
6. Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018, 35061
Op 19-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
7. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
8. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
Op 07-02-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
35
Voorstel van de leden Van Aalst (PVV), Schonis (D66) en Amhaouch (CDA) om voor de technische briefing van NS en ProRail over de HSL ook Bombardier en Rover uit te nodigen

Te behandelen:

39
Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om de minister te verzoeken te reageren op het bericht over de constructie van de Botlekbrug

Te behandelen:

40
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de brief met de antwoorden over het Programma van Eisen voor de treindienst Eindhoven - Düsseldorf te agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 28 maart 2019

Te behandelen:

41
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de minister van Financiën uit te nodigen voor het algemeen overleg openbaar vervoer en taxi i.v.m. verzekeringspremies van taxichauffeurs

Te behandelen:

42
Voorstel van het lid Kröger (GL) om een gesprek met de Onderzoeksraad voor Veiligheid te voeren over de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol

Te behandelen:

44
Selectie van voorstellen voor de kennisagenda 2019 (jaarplanning versterking kennispositie)
45
Programmavoorstel van het lid Kröger (GL) voor rondetafelgesprek over de afhandeling van de containerramp MSC Zoe (zie stafnotitie) op donderdag 4 april 10.00 - 13.00

Te behandelen: