Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

20 februari 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging voor de nationale conferentie Circulaire Economie op 21 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit ter uitbreiding van het app-verbod in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijzigingen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname in de Rijn- en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nahang besluit ter uitvoering van de Kwikverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toelichting op de overschrijdingen van de risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toekomstbeeld openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vervolgaanpak overstapproblematiek ov-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Signaalrapportage ILT over moeilijk te detecteren fraude met tachografen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toelating Stint tot de openbare weg definitief ingetrokken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk over het bericht dat de Merwedebrug bijna was ingestort

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Plan van aanpak Marsroute N35

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over vlootvervanging Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Resultaten quickscan luchthaven in zee

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de registratie en certificering van zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over inzien onderzoeksrapporten NS inzake grondverkoop

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Reactie op motie-Van der Lee en Kröger over ondersteunen Afrikaanse landen bij regelgeving op milieugebied

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving tot opzetten van een Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 - 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  De brand in de splijtstoffabriek Advanced Nuclear Fuels in Lingen, Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Programma ‘Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  EU-voorstellen week 3-7

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 5 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiche: EU-lange termijn strategie voor klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitvoering van de motie van de leden Cegerek en Van Veldhoven over een verbeterplan voor de controle op giftige stoffen in textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Analyses in het kader van Brexit en laatste stand van zaken no deal voorbereidingen op IenW terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op motie van het lid Omtzigt over de geldigheidsduur Britse rijbewijzen van Nederlandse chauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

  20-02-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2019 *
  21-02-2019 10.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Doorlooptijden Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
  06-03-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vrachtwagenheffing
  07-03-2019 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
  11-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 26 - 27 maart 2019 *
  13-03-2019 16.00 - 17.00 Gesprek Plastics (Franse Kamerleden)
  21-03-2019 10.00 - 12.00 Technische briefing HSL-Zuid
  21-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  26-03-2019 13.30 - 13.45 Petitie Behoud van spoorcapaciteit voor de regio
  27-03-2019 14.00 - 15.00 Technische briefing PBL-studie 'Circulaire economie in kaart'
  28-03-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
  03-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
  11-04-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
  25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 20 - 21 mei 2019
  16-05-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
  22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019 *
  28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
  29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
  05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
  06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
  19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019
  20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water *
  20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS *
  26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
  27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat *

  * Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 32. 32

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  17. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
  54. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  65. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  89. Debat over de quickscan luchthaven in zee
  Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
  Debat over de gevaren van blootstelling aan chroom-6
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 19 februari 2019

  Dertigledendebatten
  3. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
  37. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
  38. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
  59. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
  62. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  63. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  65. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
  95. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  96. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  100. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019
  107. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  124. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
  127. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019

  NB: de leden Van Raan (PvdD) en Laçin (SP) hebben dertigledendebatten afgevoerd.

  VAO's
  VAO Milieuraad met als eerste spreker het lid Kröger (GL)
 33. 33

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

  3. Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op 25-06-2018, 34979
  Op 28-9-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  4. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
  Op 06-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  5. Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands, ingediend op 29-10-2018, 35060
  Op 06-02-2018 heeft de Kamer de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen NB: wordt aangemerkt als hamerstuk
  6. Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018, 35061
  Op 19-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  7. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
  Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  8. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
  Op 07-02-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
 34. 34

  Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om kort na het krokusreces een algemeen overleg met de minister te voeren over het CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorstel van de leden Van Aalst (PVV), Schonis (D66) en Amhaouch (CDA) om voor de technische briefing van NS en ProRail over de HSL ook Bombardier en Rover uit te nodigen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om een rapportage met cijfers over snelweglopers te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel Paternotte (D66) om een verslag van de gesprekken van de minister inzake Schiphol en gesprek met dhr. Alders over ORS

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) om een rondetafelgesprek te organiseren over hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om de minister te verzoeken te reageren op het bericht over de constructie van de Botlekbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van het lid Laçin (SP) om de brief met de antwoorden over het Programma van Eisen voor de treindienst Eindhoven - Düsseldorf te agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 28 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van het lid Laçin (SP) om de minister van Financiën uit te nodigen voor het algemeen overleg openbaar vervoer en taxi i.v.m. verzekeringspremies van taxichauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om een gesprek met de Onderzoeksraad voor Veiligheid te voeren over de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om een tijdlijn van het besluitvormingsproces inzake de toekomst van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Programmavoorstel van het lid Kröger (GL) voor rondetafelgesprek over de afhandeling van de containerramp MSC Zoe (zie stafnotitie) op donderdag 4 april 10.00 - 13.00

  Te behandelen:

  Loading data