Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

6 februari 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • S. Öztürk (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Inventarisatie deelname technische briefing op 21 maart van 10.00 tot 11.30 uur van NS en ProRail over de Langetermijnvisie HSL

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een Duits onderzoek naar lowcostcarriers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeksrapport alternatieve locaties maatschappelijk verkeer Rotterdam The Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag besprekingen Omgevingsraad Schiphol over de toekomst van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie eerste pilotjaar Alcoholmeter

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting OV en Spoor

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voortgang sociale veiligheid in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vier grote grondtransacties NS en ProRail in 2010, 2014, 2017 en 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bediening sluizen en bruggen Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid Chemie in samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Bestuurlijk overleg kleine plastic flessen in het zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vervolgonderzoek TNO naar verhoogde NOx-uitstoot oudere benzineauto's en reactie ‘Duitse dieselakkoord’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Concept NEC-programma (National Emission Ceilings)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nederlandse National Portfolio for Action on Environment and Health

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Effecten van handhaving ILT bij bodemenergiesystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Gezamenlijk rapport van Europese Rekenkamers over het luchtkwaliteitsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Duurzaam Vervoer van 19 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording van vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Brexit van 23 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: connectiviteit luchtvervoer en luchtvaartveiligheid bij Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Waarborgen connectiviteit in het wegvervoer bij Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake het Europese productbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op motie Omtzigt over geldigheidsduur Britse rijbewijzen van Nederlandse chauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstel toezending van de fiches inzake de EU-voorstellen over connectiviteit in de luchtvaart en van luchtvaartveiligheid wanneer het VK de Unie verlaat

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Laçin over het bericht ‘Wijk aan Zee wil hulp Rutte bij aanpak overlast Tata Steel’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Roadmap safety improvement Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vragen commissie over het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en het Landelijk Actieprogramma Verkeersveiligheid (Kamerstuk 29398-639)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Gezamenlijk discussiepaper met brancheorganisaties inzake CO2-normen zware bedrijfsvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Verordening voor CO2 normen van zware bedrijfsvoertuigen in 2025 en 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces


  05-02-2019 17.00 - 17.30 Gesprek Themasessie i.v.m. ontvangst Benelux-Parlamentariergruppe Duitse Bondsdag
  06-02-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Internationaal Spoor
  07-02-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens
  07-02-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's NB: tot nader order uitgesteld
  14-02-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Brexit en transport
  20-02-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2019 *
  06-03-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vrachtwagenheffing 
  07-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving NB: wordt met een uur verlengd
  11-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 26 - 27 maart 2019 *
  13-03-2019 16.00 - 17.00 Gesprek Plastics (Franse Kamerleden)
  21-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  26-03-2019 13.30 - 13.45 Petitie Behoud van spoorcapaciteit voor de regio
  28-03-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
  03-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
  11-04-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie 
  25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 20 - 21 mei 2019 
  16-05-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer 
  22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving 
  22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019 *
  28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving 
  29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
  05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
  06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
  19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019
  20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water *
  20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS *
  27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat *

  * Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

  Besluit: In verband met het grote aantal agendapunten is besloten het algemeen overleg Leefomgeving met een uur te verlengen in plaats van deze op te splitsen in een algemeen overleg Luchtkwaliteit en een al
 35. 35

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
  Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018
  Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip
  Aangevraagd door het Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

  Dertigledendebatten
  Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
  Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
  Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
  Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
  Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018
  Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
  Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018
  Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
  Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019
  Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019

  VAO's en VSO's
  VAO Internationaal Spoor, aangevraagd door het lid Schonis (D66)
   
 36. 36

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

  3. Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op 25-06-2018, 34979
  Op 28-9-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  4. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
  Op 06-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  5. Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands, ingediend op 29-10-2018, 35060
  Op 13-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  6. Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018, 35061
  Op 19-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  7. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
  Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  8. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
  De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 07-02-2019
 37. 37

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om een technische briefing te houden over de PBL-studie 'Circulaire economie in kaart' op 27 maart 2019 van 14.00 tot 15.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van het lid Paternotte (D66) een gesprek te organiseren met voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) dhr. Alders over de stand van zaken in de ORS en het besluitvormingsproces inzake Schiphol op donderdag 14 februari 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om een rondetafelgesprek te organiseren over de afhandeling van de containerramp MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) voor een rondetafelgesprek over de risico's op vogelaanvaringen en de gevaren voor de vliegveiligheid hiervan

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van de leden Paternotte (D66) en Van Brenk (50PLUS) voor een werkbezoek aan de Noordzee in het kader van het dossier Schiphol in zee

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om namens de commissie een brief te verzenden inzake de inzet van het instrument Beleidsdoorlichting mede naar aanleiding van de Beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om een nieuwe datum vast te stellen voor het werkbezoek aan een grondreiniger

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van het lid Öztürk (DENK) om een rondetafelgesprek met taxichauffeurs te organiseren

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om een schriftelijk overleg in te plannen over het nog te ontvangen Toelatingskader bijzondere bromfietsen

  Te behandelen:

  Loading data