Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 6 februari
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 6 februari

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

34
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details


05-02-2019 17.00 - 17.30 Gesprek Themasessie i.v.m. ontvangst Benelux-Parlamentariergruppe Duitse Bondsdag
06-02-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Internationaal Spoor
07-02-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens
07-02-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's NB: tot nader order uitgesteld
14-02-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Brexit en transport
20-02-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2019 *
06-03-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vrachtwagenheffing 
07-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving NB: wordt met een uur verlengd
11-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 26 - 27 maart 2019 *
13-03-2019 16.00 - 17.00 Gesprek Plastics (Franse Kamerleden)
21-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2019 13.30 - 13.45 Petitie Behoud van spoorcapaciteit voor de regio
28-03-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
03-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
11-04-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie 
25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 20 - 21 mei 2019 
16-05-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer 
22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving 
22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019 *
28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving 
29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019
20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water *
20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS *
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat *

* Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

Besluit: In verband met het grote aantal agendapunten is besloten het algemeen overleg Leefomgeving met een uur te verlengen in plaats van deze op te splitsen in een algemeen overleg Luchtkwaliteit en een al
35
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018
Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip
Aangevraagd door het Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

Dertigledendebatten
Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018
Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018
Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019
Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019

VAO's en VSO's
VAO Internationaal Spoor, aangevraagd door het lid Schonis (D66)
 
36
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden

3. Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op 25-06-2018, 34979
Op 28-9-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
4. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Op 06-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands, ingediend op 29-10-2018, 35060
Op 13-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
6. Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018, 35061
Op 19-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
7. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
8. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 07-02-2019
38
Voorstel van het lid Paternotte (D66) een gesprek te organiseren met voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) dhr. Alders over de stand van zaken in de ORS en het besluitvormingsproces inzake Schiphol op donderdag 14 februari 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur

Te behandelen:

39
Voorstel van het lid Kröger (GL) om een rondetafelgesprek te organiseren over de afhandeling van de containerramp MSC Zoe

Te behandelen:

40
Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) voor een rondetafelgesprek over de risico's op vogelaanvaringen en de gevaren voor de vliegveiligheid hiervan

Te behandelen: