Algemeen overleg : Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen

De vergadering is geweest

8 november 2018
13:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • T. van Gent (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • M. Agema (PVV)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over Uitkeringsregeling Backpay

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  VWS-bijdragen Nationaal Holocaust Museum (NHM) i.o. en Namenwand

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken met betrekking tot de Uitkeringsregeling Backpay

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Collectieve erkenning Nederlands-Indische gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Agema over de afhandeling van de backpay-regeling (Kamerstuk 34775-XVI-115)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag 2017 van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (Kamerstuk 20454-130)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake informatie over evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (Kamerstuk 20454-130) in verhouding tot motie afhandeling van de back-payregeling (Kamerstuk 34775-XVI-115)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie om stand van zakenbrief op het terrein van oorlogsgetroffenen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken oorlogsgetroffenen en herinnering WOII

  Te behandelen:

  Loading data