Algemeen overleg : Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie

De vergadering is geweest

6 september 2018
9:30 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • G. Markuszower (PVV)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  MEDISCHE ETHIEK

 2. 2

  Nota medische ethiek

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzamelbrief maart

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de beantwoording vragen dragerschapstests AMC/VUmc

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de brief van Defence for children en Stichting donorkind

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport ‘Onderzoek naar speciaal kweken’ over het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  IGZ rapport "Van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stamceldonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland over het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Essays over de morele aanvaardbaarheid van het kweken van menselijke organen in dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reflectie op kiembaanmodificatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Essay over geslachtskeuze

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nader rapport strekkende tot het niet indienen van het voorstel van wet houdende wijziging van de Embryowet

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Herzien Modelreglement Embryowet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  AFBREKING ZWANGERSCHAP

 20. 20

  Verzamelbrief maart

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarverslag 2015 van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  IGZ jaarrapportage 2015 van de Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Gedeeltelijk faillissement binnen CASA organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaarverslag 2016 van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over het Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatie inzake uitkomst gesprek tussen de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) over sedatie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Doorstart CASA Klinieken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over zorgen rondom wachtlijsten bij Casa

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken Medische ethiek alsmede over de eventuele ontwikkelingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, alsook inzake euthanasie en afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  IGJ i.o. Jaarrapportage 2016 van de Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken abortusklinieken n.a.v. faillissement CASA

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie over opdracht evaluatie Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  EUTHANASIE

 36. 36

  Aanbieding rapport van de Commissie van Wijzen 'Voltooid leven over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s rond hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) inzake levensbeëindiging bij kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Regionale toetsingscommissie euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Jaarverslag 2016 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Jaarverslag 2017 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl)

  Te behandelen:

  Loading data