Algemeen overleg

Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie

Algemeen overleg: "Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie - 6 september 2018 - 9.30 - 15.00 uur - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
MEDISCHE ETHIEK
9
Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport ‘Onderzoek naar speciaal kweken’ over het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek

Te behandelen:

19
AFBREKING ZWANGERSCHAP
28
Informatie inzake uitkomst gesprek tussen de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) over sedatie

Te behandelen:

30
Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over zorgen rondom wachtlijsten bij Casa

Te behandelen:

31
Stand van zaken Medische ethiek alsmede over de eventuele ontwikkelingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, alsook inzake euthanasie en afbreking zwangerschap

Te behandelen:

35
EUTHANASIE
36
Aanbieding rapport van de Commissie van Wijzen 'Voltooid leven over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s rond hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten'

Te behandelen: