Algemeen overleg : Ouderenmishandeling

De vergadering is geweest

4 oktober 2018
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • M. Agema (PVV)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie prevalentieonderzoek ouderenmishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie om een stand-van-zakenbrief inzake ouderenmishandeling en daarbij tevens te betrekken hoe het kabinet uitvoering geeft aan de door de Kamer aangenomen motie van het lid Ellemeet (Kamerstuk 31765-300)

  Te behandelen:

  Loading data