Algemeen overleg

Ouderenmishandeling

Algemeen overleg: "Ouderenmishandeling"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 oktober 2018, over Ouderenmishandeling
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg - Ouderenmishandeling - 4 oktober 2018 - 10.00-13.00 uur - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op verzoek commissie om een stand-van-zakenbrief inzake ouderenmishandeling en daarbij tevens te betrekken hoe het kabinet uitvoering geeft aan de door de Kamer aangenomen motie van het lid Ellemeet (Kamerstuk 31765-300)

Te behandelen: