Algemeen overleg : Inburgering en integratie

De vergadering is geweest

20 februari 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • B. Becker (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)
 • M. de Graaf (PVV)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het SCP-rapport ‘de Sociale Staat van Nederland’ en het CBS-rapport ‘Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Kwint over een overzicht van maatregelen ter bestrijding van segregatie (Kamerstuk 29754-458)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoeken op welke wijze taalonderwijs aan arbeidsmigranten uit EU-lidstaten kan worden aangeboden (Kamerstuk 32824-231)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Veranderopgave Inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tijdelijk stopzetten afname onderdeel Schrijfvaardigheid van het inburgeringsexamen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) (vierde kwartaal 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op signalen dat staatlozen, en dan met name staatlozen afkomstig uit Syrië, zouden kunnen naturaliseren zonder inburgeringsdiploma of het Nederlands voldoende te beheersen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tussenstand veranderopgave inburgering

  Te behandelen:

  Loading data