Wetgevingsoverleg

WGO Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg: "WGO Materieel Defensie "Deze vergadering is geweest
Indicatieve spreektijdenverdeling (in minuten), eerste en tweede termijn gezamenlijk:
WGO Materieel (5 november 2018 van 10.30-14.30 uur): VVD 15, PVV 11, CDA/D66 10, GL/SP 8, PvdA 6, CU/PvdD/50PLUS 4, SGP 3, DENK 3, FvD 2.

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 november 2018, over Materieel Defensie
Convocatie commissieactiviteit
Download Vierde herziene convocatie wetgevingsoverleg Materieel Defensie d.d. 5 november 2018
Stenogram
Download WGO Materieel Defensie (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten