Wetgevingsoverleg

WGO Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg: "WGO Materieel Defensie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 november 2018, over Materieel Defensie
Convocatie commissieactiviteit
Download Vierde herziene convocatie wetgevingsoverleg Materieel Defensie d.d. 5 november 2018
Stenogram
Download WGO Materieel Defensie (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten