Algemeen overleg : Media algemeen en Journalistiek

De vergadering is geweest

6 september 2018
11:45 - 16:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 7 minuten per fractie

(incl. half uur lunchpauze)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • H. van der Molen (CDA)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • S. Öztürk (DENK)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  MEDIA ALGEMEEN

 2. 2

  Antwoorden op schriftelijk overleg Media algemeen en Journalistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken frictiekostenregeling regionale omroepen en vensterprogrammering

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken inzake de financiering van de (landelijke) publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken lokale publieke omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken landelijk mediabeleid en onderzoeksrapport 'must carry on, onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Bekostiging digitale radio (DAB+) regionale omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op sectoradviezen audiovisueel en theater

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wob-verzoek over toetsingskader van de Nederlandse Publieke Omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Mededeling over een Europese aanpak van desinformatie en voortgang van de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  EVALUATIE STIMULERINGSFONDS VOOR DE JOURNALISTIEK

 13. 13

  Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besteding van de middelen uit het Regeerakkoord voor onderzoeksjournalistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Eerste reactie op advies van de Raad voor Cultuur 'Zicht op zo veel meer' over het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Mededeling: Bestrijding online desinformatie - een Europese aanpak

  Te behandelen:

  Loading data