Hoorzitting / rondetafelgesprek

Brandveiligheid gevelplaten

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Brandveiligheid gevelplaten"Deze vergadering is geweest
Vierde herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw position paper *)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Vierde herziene convocatie rondetafelgesprek brandveiligheid gevelplaten d.d. 6 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Deelnemers rondetafelgesprek brandveiligheid gevelplaten

Details

Blok 1: Branchevereniging isolatiemateriaal (16.00 - 16.30 uur)
- Branchevereniging EPS Stybenex, de heer J. Noordegraaff.
- NVPU, de heer A. Meester.

Blok 2: Experts (16.30 - 17.30 uur)
- Brandweer/ Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond, de heer R. van Werkhoven.
- Efectis Brandonderzoek/ gast lector HvA, de heer R. de Feijter.
- lector Brandpreventie/ Instituut Fysieke Veiligheid (IVF), de heer R. Hagen.
- Ingenieursbureau Nieman, de heer R. van Herpen.

Blok 3: Gevolgen en toezicht (17.30 - 18.00 uur)
- Verbond van Verzekeraars, de heer L. de Boer.  
- Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de heer M. van Deelen.
2
Position papers genodigden

Te behandelen:

3
Reader ten behoeve van het rondetafelgesprek brandveiligheid gevelplaten d.d. 6 september 2018.