Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK 27 november 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK 27 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbod OSF voor presentatie over windenergie locatie IJmuiden-Ver (IJver)
3
Verzoek PCAF tot aanbieding rapport 'Harmonising and Implementing a carbon accounting approach for the financial sector'
8
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 oktober 2018, over het bericht dat Unilever geen gebruik zal maken van de 250 dagen bedenktijd als bescherming tegen een vijandige overname

Te behandelen:

18
Stafnotitie - Planning algemeen overleggen en schriftelijk overleggen ten behoeve van EU-raden eerste helft 2019 (Energieraad, Raad voor Concurrentievermogen, Telecomraad)
19
Stafnotitie - Vaststelling EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2019 Europese Commissie
20
Stafnotitie - Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen
23
Voorstel van het lid Agnes Mulder om de minister van EZK te verzoeken om in een brief in te gaan op het beleid ten aanzien van groen gas en de uitvoering van de motie-Agnes Mulder (Kamerstuk 32813, nr. 234)

Te behandelen:

25
Inzet van Nederland voor de 24e Conferentie van Partijen (COP24) bij het VN klimaatverdrag in Katowice te Polen, van 2 december tot en met 14 december 2018, en appreciatie van het speciale IPCC rapport over opwarming van 1,5 graad

Te behandelen:

32
Voorstel van het lid Weverling om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van EZK en de minister van J&V over de artikelen ‘Experts: angst voor gluurgevaar uit Azië is terecht’ en ‘VS waarschuwt providers in andere landen voor Huawei’.

Te behandelen:

33
Verzoek van het lid Weverling tot het organiseren van een besloten technische briefing met TNO en ambtenaren van de ministeries EZK, Defensie en BZK over het nog toe te zenden rapport van TNO over het grondsatellietstation Burum.

Te behandelen: