Technische briefing : Wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Wmg) - 34445

De vergadering is geweest

20 juni 2018
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

  • C.M. van Brenk (50PLUS)
  • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
  • M. Agema (PVV)
  • H.P.M. Hijink (SP)
  • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
  • A.E. Diertens (D66)
  • A. (Aukje) de Vries (VVD)

Agendapunten

  1. 1

    Technische briefing door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Wmg) - 34445.