Algemeen overleg : mbo en vmbo

De vergadering is geweest

12 september 2018
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 6 minuten per fractie
(incl. half uur lunchpauze)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • A. Kuik (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Gelijke kansen mbo en stagediscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzamelbrief toezeggingen mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toekomst subsidie praktijkleren, kosten-batenanalyse CPB en evaluatie subsidieregeling praktijkleren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Regionaal Investeringsfonds 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Samen naar een sterk technisch vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Programma ter versterking van het beroepsonderwijs vmbo-mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarrapportage Ombudslijn mbo 2016-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van het lid Wiersma c.s. over onderzoek naar het lage aantal bbl-plekken en toezending Monitoringsrapportage Subsidieregeling Praktijkleren 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van de leden Kwint en Van den Hul over rechten voor zwangere studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het door het Platform Allround VMBO opgestelde rapport 'Verandering... Maar ook verbetering?’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Het afluisteren van een journalist door het Openbaar Ministerie en de bronbescherming van journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de reactie van VNO-NCW over de brief inzake gelijke kansen mbo en stagediscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data