Algemeen overleg : Inburgering en integratie

De vergadering is geweest

4 juli 2018
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • B. Becker (VVD)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • S. Öztürk (DENK)
 • M. de Graaf (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Becker, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 december 2017, over het rapport ‘Gevlucht met weinig bagage’ van het SCP

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig!

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Implementatie maatregelen oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen m.b.t. inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie van de Wet inburgering 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hoofdlijnen veranderopgave inburgering

  Te behandelen:

  Loading data