Gesprek

Gesprek met Nationaal Rapporteur over seksueel geweld tegen kinderen

Gesprek: "Gesprek met Nationaal Rapporteur over seksueel geweld tegen kinderen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie gesprek Reactie Nationaal Rapporteur op brief verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling (34843-16) op 4 juli 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie Nationaal Rapporteur op brief verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling (34843-16)

Gerelateerde zaken