Algemeen overleg

Financiële markten

Algemeen overleg: "Financiële markten"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 november 2018, over Financiële markten
Convocatie commissieactiviteit
Download Vijfde herziene convocatie AO Financiële markten

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg Rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden van 25 april 2018, inzake de correspondentie die betrekking heeft op het voornemen het Depositogarantiefonds aan te wijzen om zijn liquide middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist (schatkistbankieren)

Te behandelen:

4
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting financiële markten (Kamerstuk 31935-45)

Te behandelen: