Algemeen overleg : Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

De vergadering is geweest

21 juni 2018
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Geweld hoort nergens thuis: programma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eindrapportage Lenferink inzake kinderen in opvanglocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie om een integrale reactie te zenden op het rapport van de Nationale Ombudsman over vrouwen in de vrouwenopvang (“Vrouwen in de knel”)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2017, over het bericht ‘Blijf-van-mijn-lijf-huizen overvol’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kinderen van een langdurig zieke ouder

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies Gezondheidsraad ‘De ouder-kindrelatie en jeugdtrauma’s’

  Te behandelen:

  Loading data