Algemeen overleg

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Algemeen overleg: "Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2018, over Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Convocatie commissieactiviteit
Herziene convocatie algemeen overleg - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - 21 juni 2018 - 10.00-13.00 uur - agendapunten toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten