Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 7 november 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 7 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek van een delegatie van het Indonesische parlement (de commissie voor Landbouw, Plantages, Bosbouw, Maritiem, Visserij en Voedselaangelegenheden) om een gesprek met vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 29 november 2018
3
Verzoek van de Stichting Even Geen Vlees tot aanbieding petitie m.b.t. verbod op vleesreclames
35
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details


Debatten
  • Debat over dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017)
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het lid Bromet - 15 mei 2018)
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
38
Planning algemeen overleg Landbouw en klimaat

Details

Besluit: Het algemeen overleg Landbouw en klimaat op 14 november 2018 (14.00-17.30 uur) vindt doorgang.
39
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep NVWA over de conceptonderzoeksvragen NVWA-onderzoeken

Te behandelen:

40
Stafnotitie - Planning overleggen in aanloop naar de Landbouw- en Visserijraden in de eerste helft van 2019
41
Stafnotitie - Analyse ingebrekestellingen ten aanzien van de implementatie van EU-richtlijnen op het LNV-beleidsterrein
42
Resultaat inventarisatie openbare technische briefing over tussenevaluatie PAS op donderdag 22 november van 10.00 tot 11.00 uur

Details

Besluit: De technische briefing vindt doorgang. De leden Weverling (VVD), Geurts (CDA), Futselaar (SP), Bromet (GL), Moorlag (PvdA), Ouwehand (PvdD) en Dik-Faber (onder voorbehoud, CU) hebben zich aangemeld.
43
Stafnotitie - Handvatten bij de totstandkoming van de jaarplanning commissie LNV 2019
47
Tweede deel van het verslag van het schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad van 23 - 25 september 2018 (onderwerpen die geen betrekking hebben op de geannoteerde agenda)

Te behandelen:

49
Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens het CDA, D66 en CU, om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te verzoeken een technische briefing te verzorgen over het fosfaatdossier en vervolgens een werkbezoek te brengen aan de RVO

Te behandelen:

51
Voorstel van het lid Geurts (CDA) het debat over maatregelen als gevolg van de besmetting van wilde zwijnen met de Afrikaanse varkenspest in België in te trekken en alle aanhangige zaken die betrekking hebben op dit debat te agenderen voor het te plannen algemeen overleg Natuur

Te behandelen:

53
Stafnotitie - Actualisatie jaarplanning 2018 en doorloop van thema's in 2019