Algemeen overleg

Circulaire Economie

Algemeen overleg: "Circulaire Economie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Circulaire Economie
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e herziene convocatie algemeen overleg Circulaire economie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op verzoek commissie over het rapport van het adviesbureau De Gemeynt, “Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid, een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie”

Te behandelen: