Debat geweest
7 november 2018 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot en met 1 november 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 7 november 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid 7 november 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek om besloten gesprek inzake onderzoek naar de vuurwerkwerkramp in Enschede in 2000
EU-voorstel
Download Stafnotitie - Schriftelijke vragen JPSG Europol
Brief lid / fractie
Download Verzoek om rondetafelgesprek inzake handhaving
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake bezoek aan het Hof

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

Te behandelen:

3
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
8
Toestemming voor deelname aan een technische briefing over EU-voorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en oprichting cybersecurity kenniscentrum

Te behandelen:

25
Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in NRC Handelsblad d.d. 21 september 2018 dat de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) meestal negatief adviseert

Te behandelen:

38
Fiche: Verordening voor oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

Te behandelen:

42
Stafnotitie - Afrondingsnotitie informele voorbereidingsgroep Evaluatie Politiewet 2012
47
Jaarplanning Veiligheidsregio's
48
Jaarplanning Politieacademie