Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief commissie
Download Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2019 in de commissies
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake motie geen taakstraffen in geval van veroordeling voor geweld tegen politieagenten
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op artikel ‘Buiten de rechter om?'
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van minister voor Rechtsbescherming op artikel over e-court
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake lopende ICT-projecten
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 12 september 2018
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 6 september 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 12 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

Te behandelen:

3
Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules)

Te behandelen:

4
Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

Te behandelen:

5
Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

Te behandelen:

7
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
41
Uitvoering aangenomen moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van 23 januari 2017 over wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Te behandelen:

60
87
Derde bijeenkomst JPSG Europol 24-25 september 2018, Europees Parliament, Brussel - verzoek tot notificatie van deelname
88
Gesprek met LIBE-leden EP op 31 oktober 2018
91
Stafnotitie - Beleidsdoorlichting beleidsartikel 34.3 ‘Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en maatregelen'
92
Stafnotitie - Beleidsdoorlichting beleidsartikel 34.5 ‘Justitiële jeugdsancties’
93
Stafnotitie - Pakkans en ophelderingspercentages
94
Stafnotitie - Toegang tot het recht
103
Procedure vaststelling jaarplanning 2019
104
Evaluatie werkwijze commissie J&V