Algemeen overleg

Internationalisering

Algemeen overleg: "Internationalisering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2018, over Internationalisering
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Internationalisering, 21-6-2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Internationalisering in het hoger onderwijs'