Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI

Wetgevingsoverleg: "Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie wetgevingsoverleg - Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-1 - 19 juni 2018 - 16.30-19.00 uur - agenda aangevuld en agendapunt toegevoegd
Stenogram
Download Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 juni 2018, over Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

Gerelateerde zaken