Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI

Wetgevingsoverleg: "Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
2e Herziene convocatie wetgevingsoverleg - Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-1 - 19 juni 2018 - 16.30-19.00 uur - agenda aangevuld en agendapunt toegevoegd
Stenogram
Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 juni 2018, over Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

Gerelateerde zaken