Wetgevingsoverleg : Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018

De vergadering is geweest

25 juni 2018
11:00 - 19:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • F.W. Futselaar (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Indeling WGO:

  Deel 1.  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 en Slotwet OCW 2017 (11.00 - ca. 12.30 uur)
  • Inbreng van rapporteurs  + antwoord regering + korte tweede termijn + voorstel aan Kamer voor dechargeverlening 
   (gezamenlijke spreektijd ca. 20 min rapporteurs; antwoord 40 minuten; tweede termijn totaal 15 min.)
  Deel 2.  De Staat van het Onderwijs 2016-2017 (ca. 13.30 - 19.00 uur)
  • eerste termijn Kamer  + antwoord regering (spreektijd 7 minuten)
  • korte pauze 
  • tweede termijn Kamer (3 minuten,incl eventuele moties)+ antwoord regering
 2. 2

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Rapportage Burgerbrieven over het jaar 2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Programma Vernieuwing Studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Risicoanalyse in het kader van het proactief WNT-toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Huidige situatie in het 10-14 onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag 2017 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Mutaties na tweede suppletoire begroting 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toepassing ruimte in wet- en regelgeving onderwijstijd voor reductie van het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Examencontracten in het vo en vavo

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data