Algemeen overleg

Examens

Algemeen overleg: "Examens"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 juni 2019, over examens
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Examens, 12-6-2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op verzoek commissie over de brief van dhr. B. te D. om de geldende 5,5 norm bij het staatsexamen VMBO, HAVO en VWO voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) af te schaffen

Te behandelen:

4
Informatie over het besluit van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) om zowel de examens voor Programma I als Programma II van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) vanaf woensdag 14 november 2018 stop te zetten en om in 2019 weer tot examineren over te gaan

Te behandelen:

7
Toets wijzer
9
Toets wijzer