Algemeen overleg : Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De vergadering is geweest

18 april 2018
15:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 november 2017, over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  De Nationale Omgevingsvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het advies “Verbindend Landschap” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

  Te behandelen:

  Loading data