Algemeen overleg

Politie

Algemeen overleg: "Politie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg politie op 20 juni 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2018, over Politie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten