Debat geweest
6 december 2018 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Herziene agenda i.v.m. wijziging agenda 2 en 10/toevoeging agenda 9

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 6 december 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 6 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
8
Uitstel reactie op initiatiefnota van het lid Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid (Kamerstuk 35059)

Te behandelen:

10
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 12-12-2018 12.45 - 13.45  Technische briefing  Situatie Rusland (nieuw ingepland) 
 • 19-12-2018 17.30 - 20.30  Algemeen overleg  Integrale aanpak veiligheid en integriteit    
 • 20-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019     
 • 16-01-2019 12.30 - 15.30  Verzamel-algemeen overleg   
 • 24-01-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
 • 24-01-2019 15.00 - 18.00  Algemeen overleg EU Defensieraad   
 • 27-01 t/m ma 28-01 Werkbezoek Brussel
 • 06-02-2019 13.00 - 17.30  Rondetafelgesprek Initiatiefnota van het lid Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid     
 • 07-02-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering  
 • 07-02-2019 15.30 - 18.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (datum gewijzigd, was 24 januari)  
 • 14-02-2019 10.30 - 11.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV)
 • 15-02-2019 Werkbezoek  Dienstencentrum Personele Zorg en Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DOSCO)         
 • 21-02-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019  
 • 07-03-2019 13.30 - 14.15  Procedurevergadering   
 • 21-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 04-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
 • 31-03 t/m ma 01-04  Werkbezoek  Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging (HPMV) NAVO         
 • 18-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
 • Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019     
 • 08-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensieraad   
 • 16-05-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
 • 17-05-2019 Werkbezoek  COID (DOSCO)   
 • 06-06-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering   
 • 20-06-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
 • 28-06-2019 Werkbezoek  De Mariniersopleiding (CZSK)    
 • 04-07-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019  
 • 06-09-2019 Werkbezoek  Het Korps Commandotroepen (CLAS)  

Plenaire activiteiten:
 • Marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Chroom-6 (meerderheidsdebat; zowel Karabulut als Krol)
 • Missie Mali (dertig leden-debat; Emiel van Dijk)
 • Toegang journalist Oldebroek (dertig leden-debat; Popken)
 • Spionage door Rusland (meerderheidsdebat; Verhoeven)
11
Rondvraagpunt van het lid Bosman inzake Rapportage adaptieve krijgsmacht

Te behandelen: